audience award

NLENG

In 2014 is de Audience Award in het leven geroepen om het publiek de kans te geven om de bezochte films te beoordelen. Alle speelfilms kwamen hiervoor in aanmerking. De film met de hoogste score ontving toen de Publieksprijs!

Dit jaar selecteerde het festival 12 uitzonderlijke speelfilms met een Nederlandse première, die alle meedingen naar de Indian Film Festival The Hague Award.


Films die in aanmerking kwamen voor de awards:

In 2014, Indian Film Festival The Hague introduced the Audience Award to give our moviegoers a chance to vote for their favorites at the festival.  All films screened at the festival were nominated for the award. The film with the highest average grade received the Audience Award.

This year the festival has selected 12 exceptional films with a Dutch premiere, all compete for the Indian Film Festival Award The Hague.


Movies up for the awards:

Winner 2014
Traces of Sandalwood – Maria Ripoli (Spain)
Winner 2015
Margarita, with a Straw - Shonali Bose (India)