news

Laatste editie / last edition Indian Film Festival The Hague

laatsteiffth-pressrelease
NLEN

PERSBERICHT

Den Haag, 30 september 2016

Laatste editie Indian Film Festival The Hague

Van 5 t/m 9 oktober vindt de zesde editie van het Indian Film Festival The Hague plaats. Net als in de voorgaande jaren staat de Indiase cinema in al haar diversiteit centraal. Het is tegelijkertijd de laatste keer dat het festival in deze vorm wordt  georganiseerd. Dat is een gevolg van het besluit van het College van B&W van de gemeente Den Haag om het festival vanaf 2017 niet meer structureel te financieren.

Toch blijft ook na 2016 de rijkdom van Indiase film te zien op het Haagse witte doek!

Filmhuis Den Haag laat weten gebruik te willen maken van de kennis en ervaring van het filmfestival. De huidige beknopte Indiase filmprogrammering van het filmhuis zal worden uitgebreid met een terugkerend Indiaas filmprogramma.

In 2011 startte het Indian Film Festival The Hague, geïnitieerd door Ricardo Burgzorg en Munish Ramlal,  beiden geboeid door India en geïnteresseerd haar filmcultuur. Het direct succesvolle begin vormde de start voor een festival dat jaarlijks gestaag groeide in omvang en publieksbereik en menigeen heeft verrast door de rijkdom en diversiteit van de Indiase filmcultuur. Ook het randprogramma met debatten, lezingen, tentoonstellingen, educatieprogramma’s en een industry day heeft steeds kunnen rekenen op veel waardering

Ricardo Burgzorg, festivaldirecteur: “Indian Film Festival The Hague is ontstaan vanuit mijn liefde voor reizen, mijn fascinatie voor India, en het besef dat dit land een belangrijke en invloedrijke filmindustrie kent met – naast het bekendere Bollywood  – artistieke en inhoudelijk fantastische films uit alle regio’s. Films die gezien moeten worden. Vanuit de filmcultuur kun je een boeiend land als India met een rijkgeschakeerde cultuur beter te leren kennen.” Filmhuisdirecteur Géke Roelink voegt daar aan toe: “Filmhuis Den Haag biedt een venster op de wereld en zoekt verbindingen tussen alle landen en culturen. India hoort daar ook bij, zeker gezien de grote Hindostaanse gemeenschap in Den Haag.

Ricardo Burgzorg: “Ik ben samen met het bestuur trots op de bereikte doelen van de afgelopen jaren. Hoewel het besluit van de gemeente voor ons uitermate teleurstellend is, zijn we blij dat Filmhuis Den Haag de Indiase cinema een warm hart blijft toedragen en ook deze films de plek op het Haagse witte doek gunt die het verdient. Maar nu gaan we eerst, samen met alle vrijwilligers en medewerkers, een geweldige 6e editie van filmfestival neerzetten!”


Voor meer informatie over de aanstaande editie van het Indian Film Festival The Hague:
www.indianfilmfestival.nl

Contact: Ricardo Burgzorg      ricardo@indianffth.nl     06-12648314

PRESS RELEASE

The Hague, 30 September 2016

Last ever Indian Film Festival The Hague

The sixth edition of the Indian Film Festival The Hague will take place from 5 to 9 October. As in previous years, it will focus on Indian cinema in all its diversity. This is however the last time that the festival will be held in its current form, as a result of a decision by The Hague City Council to end structural funding for the festival from 2017.

Nevertheless, there will still be plenty of opportunity to enjoy the rich variety of Indian film on the big screen in The Hague!

Filmhuis Den Haag has announced that it wishes to use the knowledge and experience of the festival’s organisers to expand its current Indian film programming with regular screenings of Indian films.

The Indian Film Festival The Hague, which began in 2011, is an initiative of Ricardo Burgzorg and Munish Ramlal, who are both fascinated by India and interested in its film culture. After its successful launch the festival grew bigger every year, reaching more viewers with more films, and leaving many surprised at the richness and diversity of Indian film. The side events, including debates, lectures, exhibitions, educational programmes and an industry day have always attracted an appreciative audience.

‘The Indian Film Festival The Hague grew out of my love of travel, my fascination with India and the realisation that the country has an important and influential film industry, with artistic films on fantastic subjects being produced in all regions, not just in Bollywood,’ says Ricardo Burgzorg, festival director. ‘These are films that deserve to be shown. India’s film culture is a great way of learning more about this fascinating country with its richly varied culture.’ Filmhuis director Géke Roelink adds, ‘Filmhuis Den Haag provides a window on the world and seeks to make connections between all countries and cultures, including India, all the more so given that The Hague has a large Hindustani community’.

‘The board and I are immensely proud of what we have achieved over the past few years,’ says Ricardo Burgzorg. ‘Although the council’s decision is disappointing for us, we are glad that Filmhuis Den Haag will continue to support Indian cinema, and is willing to give these films the audience they deserve. First of all, however, the organisers and all volunteers and staff will ensure that the sixth edition of the festival is as fantastic as the others!’


For more information on the forthcoming edition of the Indian Film Festival The Hague, go to: www.indianfilmfestival.nl

Contact: ricardo@indianffth.nl          06 1264 8314

indianffth-2016%2c-sponsors-funder

Related

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *